Kde nás nájdete

Adresa: Za Humnami 327/23 992 02 Dolná Strehová

Telefón: +421 915 644 755

Email: pizza@aneli.sk

Ceny donášok si pozrite buď na mape alebo nižšie.

Ceny donášok

Cena za dovoz objednáneho jedla do jednotlivých okolitých obcí:

Brusník:2,60€
Bukovec:1,00€
Bušince:3,30€
Čeláre:4,00€
Chrťany:2,00€
Ďálovce:2,50€
Dolné Strháre:3,30€
Dúbrava:1,30€
Horná Strehová:2,00€
Horné Strháre:2,00€
Horný Tisovník:5,30€
Kirť:4,60€
Lešť:6,60€
Ľuboreč:3,30€

Ľuboriečka:2,00€
Malé Straciny:3,30€
Malé Zlievce:4,00€
Malý Krtíš:4,00€
Mlynská Dolina:2,60€
Modrý Kameň:5,30€
Muľa:2,60€
Nová Ves:6,00€
Pôtor:2,00€
Príboj:4,00€
Prieloh:2,60€
Senné:3,30€
Slovenské Kľačany:1,30€
Suché Brezovo:4,60€

Šuľa:4,50€
Tisovník píla:6,00€
Trenč:3,30€
Vátovce:1,30€
Veľká nad Ipľom:5,00€
Veľké Zlievce:3,20€
Veľký Krtíš:4,00€
Veľký Lom:6,00€
Vieska:0,80€
Závada:2,60€
Žihľava:2,60€
Zlievce:3,20€
Zombor:6,00€